Köszöntjük Mucsi honlapján!

Hétvégi Orvosi Ügyelet


A hétvégi Orvosi Ügyelet 2020. november 1 napjától átkerül a Tamási Orvosi Ügyelethe
Ügyintézés:  Falugazdász: Ulrich Bálint

Sikeres pályázatok: Magyar Falu program


A Magyar Falu program sikeres pályázataival megújul az Óvoda környezete, és az Orvosi rendelő.
Mucsi község orvosi rendelő

Mucsi község Óvoda

Önkormányzati választás: 2019. október 13. Nyilvántartásba vett jelöltek


A 2019. évi magyarországi önkormányzati választásokkal összefüggésben Mucsi Község Helyi Választási Bizottság döntései alapján nyilvántartásba vett jelöltek:

Mucsi Községben nyilvántartásba vett polgármester jelöltek:

 • Kis- Takács Zsolt
 • Kovács Roland
 • Erdős Dezső
 • Kövecses Patrik
 • Varga Gábor

Helyi önkormányzati képviselő jelöltek:

 • Fekete Ferenc
 • István Mónika
 • Borka Bernadett
 • Zack János
 • Tóth Zoltán
 • Fábián Petra
 • Erdős Dezső
 • Molnár Nikoletta
 • Kövecses László
 • Gommermann Györgyné
 • Kövecses Ferenc
 • Kövecses Anasztázia
 • Maczik Zoltán

 

 

Önkormányzati választás: 2019. október 13.


A 2019. évi magyarországi önkormányzati választásokkal összefüggésben Mucsi Község Helyi Választási Bizottság döntései:

4.2019.(VIII.29.) Fábián Petra képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

5.2019.(IX.06.) Kövecses Anasztázia képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

6.2019.(IX.06.) Gommermann Györgyné képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

7.2019.(IX.06.) Fekete Ferenc képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

8.2019.(IX.06.) Borka Bernadett képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

9.2019. (IX.06.) Zack János képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

10.2019.(IX.06.) Molnár Nikoletta képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

11.2019.(IX.06.) Kövecses László képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

12.2019.(IX.06.) Kovács Roland polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

13 2019(IX.06) Varga Gábor polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

14.2019.(IX.06.) Kövecses Patrik képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

15.2019.(IX.09.) Kis-Takács Zsolt polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

16.2019.(IX.09.) Erdős Dezső polgármester jelölt nyilvántartásba vétele

17.2019. (IX.09) Kövecses Ferenc képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

18.2019.(IX.09.) Tóth Zoltán képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

19.2019.(IX.09.) István Mónika képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

20.2019. (IX.09). Erdős Dezső képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

21.2019.(IX.09.) Maczik Zoltán képviselő jelölt nyilvántartásba vétele

Mucsi község nyertes pályázatai 2017.


A 2017-es évben az alábbi pályázatokon sikerült erőforrást és lehetőséget nyernünk településünk fejlesztése és működtetése érdekében:

Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 2017.

Támogatott összeg: 968 000 Ft  (Orvosi rendelő nyílászáró csere)

Tüzelőanyag pályázat 2017.

Támogatott összeg: 1 104 900 Ft

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 2017.

Támogatott összeg: 2 620 335 Ft

Önkormányzati fejlesztések pályázat 2017.

Belterületi utak felújítása

Támogatott összeg: 14 405 044 Ft

Vis maior pályázat 2017.

Vörösmarty Mihály utca részleges felújítása

Támogatott összeg: 9 000 000 Ft

Konyhafejlesztés pályázat

Támogatott összeg: 13 590 535 Ft

Arculati kézikönyv pályázat

Támogatott összeg: 1 000 000 Ft

Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Támogatott összeg: 6 502 341 Ft

Szennyvízkezelés pályázat

Támogatott összeg: 112 256 945 Ft

Közmeghallgatás – 2017. október 20.


M E G H Í V Ó

Mucsi község Önkormányzatának képviselő-testülete

2017.10.20-án (péntek) 18 órától

 k ö z m e g h a l l g a t á s t  tart.

 

A közmeghallgatás helye: Művelődési ház

 

Napirendek:   Polgármester beszámolója az elmúlt évről.

Falugondnoki szolgálat beszámolója / előadó: Lengyel Ilona/

Lakossági kérdések, észrevételek

 

Feltétlenül számítok a lakosok részvételére, mivel mindenkit érintő nagyon fontos problémákról lesz szó. 

LAKOSSÁGI FÓRUM

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását írja elő a települési önkormányzatok számára.

A lakosság teljeskörű tájékoztatása érdekében az Önkormányzat lakossági fórumot tart.

Tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyvről

Tájékoztatás Településképi Rendeletről

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél fontos szempont, hogy a készítés folyamatába a lakosságot is bevonjuk, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába, mely hosszútávon befolyásolja a település életét. A település és annak értékei a lakosoké, ezért szeretnénk, ha a helyismerettel rendelkező, a település értékeit leginkább ismerő lakosság részt venne a fórumon és a fenti dokumentumok elkészítésében segítséget nyújtanának.

A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság településképre vonatkozó véleményét, észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban lehet. Azt követően, észrevételeiket, véleményüket várjuk az Önkormányzat email címére onkormanyzat.mucsi@gmail.com vagy írásban leadhatják a Hivatalban 2017. október 30.-

A Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére!

Kérjük, részvételükkel tiszteljék meg a fórumot!

Tisztelettel:

Kelemen Zoltán sk.
Mucsi, 2017.09.29                                                                                                polgármester

Családi Nap Mucsi – 2017


2017. június 6-án megrendezésre került a Családi Nap – Mucsi eseményünk. Az egész napos családi eseménye sok színes program várta a kicsiket és nagyokat.

A Családi Nap fényképes beszámolója elérhető Galériánkban.

A Családi Nap szöveges, önkormányzati Mucsi Község Családi Nap 2017 Beszámolója itt…

 

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap a Ligetben


Szeretettel meghívjuk a 2017. június 3-án tartandó Családi Napra, Mucsiba.

Családi Nap Mucsi

Önkormányzati rendeletek


Egységes felületen elérhetők Mucsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei, – a RENDELETEK menüpont alatt.

A webolalon elérhetők az önkormányzati dokumentumok, melyek a LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK menüpont alatt talál.

Gyertek Papdra!


2016. május 1-én kerékpáros és gyalogos túrát szervez Papdra az Együtt Mucsiért Alapítvány.

Program:
Papdnál játék, pihenő, ebéd. Akinek marad energiája, tovább mehet „TÖRÖKSÁNC”-ig, ami további 2 km emelkedős szakasz.
Amire szükség van: Megfelelő műszaki állapotú kerékpár, egy jó kis túracipő, a hátizsákban innivaló, szendvics, esetleg egy kis „sütnivaló”.

Garantált a jó levegő, szép táj, mozgás, és a jó társaság. Gyermekek szülői felügyelettel vegyenek részt a túrán!

Felhívás itt: >> Kerékpártúra Papdra (Mucsi)