Köszöntjük Mucsi honlapján!

Mucsi község nyertes pályázatai 2017.


A 2017-es évben az alábbi pályázatokon sikerült erőforrást és lehetőséget nyernünk településünk fejlesztése és működtetése érdekében:

Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 2017.

Támogatott összeg: 968 000 Ft  (Orvosi rendelő nyílászáró csere)

Tüzelőanyag pályázat 2017.

Támogatott összeg: 1 104 900 Ft

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 2017.

Támogatott összeg: 2 620 335 Ft

Önkormányzati fejlesztések pályázat 2017.

Belterületi utak felújítása

Támogatott összeg: 14 405 044 Ft

Vis maior pályázat 2017.

Vörösmarty Mihály utca részleges felújítása

Támogatott összeg: 9 000 000 Ft

Konyhafejlesztés pályázat

Támogatott összeg: 13 590 535 Ft

Arculati kézikönyv pályázat

Támogatott összeg: 1 000 000 Ft

Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Támogatott összeg: 6 502 341 Ft

Szennyvízkezelés pályázat

Támogatott összeg: 112 256 945 Ft

Közmeghallgatás – 2017. október 20.


M E G H Í V Ó

Mucsi község Önkormányzatának képviselő-testülete

2017.10.20-án (péntek) 18 órától

 k ö z m e g h a l l g a t á s t  tart.

 

A közmeghallgatás helye: Művelődési ház

 

Napirendek:   Polgármester beszámolója az elmúlt évről.

Falugondnoki szolgálat beszámolója / előadó: Lengyel Ilona/

Lakossági kérdések, észrevételek

 

Feltétlenül számítok a lakosok részvételére, mivel mindenkit érintő nagyon fontos problémákról lesz szó. 

LAKOSSÁGI FÓRUM

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását írja elő a települési önkormányzatok számára.

A lakosság teljeskörű tájékoztatása érdekében az Önkormányzat lakossági fórumot tart.

Tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyvről

Tájékoztatás Településképi Rendeletről

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél fontos szempont, hogy a készítés folyamatába a lakosságot is bevonjuk, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába, mely hosszútávon befolyásolja a település életét. A település és annak értékei a lakosoké, ezért szeretnénk, ha a helyismerettel rendelkező, a település értékeit leginkább ismerő lakosság részt venne a fórumon és a fenti dokumentumok elkészítésében segítséget nyújtanának.

A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság településképre vonatkozó véleményét, észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban lehet. Azt követően, észrevételeiket, véleményüket várjuk az Önkormányzat email címére onkormanyzat.mucsi@gmail.com vagy írásban leadhatják a Hivatalban 2017. október 30.-

A Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére!

Kérjük, részvételükkel tiszteljék meg a fórumot!

Tisztelettel:

Kelemen Zoltán sk.
Mucsi, 2017.09.29                                                                                                polgármester

Családi Nap Mucsi – 2017


2017. június 6-án megrendezésre került a Családi Nap – Mucsi eseményünk. Az egész napos családi eseménye sok színes program várta a kicsiket és nagyokat.

A Családi Nap fényképes beszámolója elérhető Galériánkban.

A Családi Nap szöveges, önkormányzati Mucsi Község Családi Nap 2017 Beszámolója itt…

 

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap - Mucsi, 2017

Családi nap a Ligetben


Szeretettel meghívjuk a 2017. június 3-án tartandó Családi Napra, Mucsiba.

Családi Nap Mucsi

Önkormányzati rendeletek


Egységes felületen elérhetők Mucsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei, – a RENDELETEK menüpont alatt.

A webolalon elérhetők az önkormányzati dokumentumok, melyek a LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK menüpont alatt talál.

Gyertek Papdra!


2016. május 1-én kerékpáros és gyalogos túrát szervez Papdra az Együtt Mucsiért Alapítvány.

Program:
Papdnál játék, pihenő, ebéd. Akinek marad energiája, tovább mehet „TÖRÖKSÁNC”-ig, ami további 2 km emelkedős szakasz.
Amire szükség van: Megfelelő műszaki állapotú kerékpár, egy jó kis túracipő, a hátizsákban innivaló, szendvics, esetleg egy kis „sütnivaló”.

Garantált a jó levegő, szép táj, mozgás, és a jó társaság. Gyermekek szülői felügyelettel vegyenek részt a túrán!

Felhívás itt: >> Kerékpártúra Papdra (Mucsi)

 

 

Filmforgatás


Mucsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. máricus 2-i ülésén módosította  a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 8/2013. (IX.20.) önkormányzat rendeletét.

A filmforgatási rendelet módosítása elérhető itt: >>  Önkormányzati rendelet a filmforgatásról 2/2016 (III.2.)