Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
________________________________________

A weboldalunk címe: https://www.mucsi.hu

Az üzemeltető és adatfeldolgozó neve: Mucsi Község Önkormányzata
Az üzemeltető és adatfeldolgozó székhelye: 7195, Mucsi, Dózsa György utca 73.
Az üzemeltető és adatfeldolgozó postacíme: 7195, Mucsi, Dózsa György utca 73.
Az üzemeltető és adatfeldolgozó telefonszáma: +36-74-404-621
Az üzemeltető és adatfeldolgozó törzskönyvi azonosítója: 417699
Az üzemeltető és adatfeldolgozó adószáma: 15417691-1-17
________________________________________

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
EU közösségi adószám: HU25138205
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. – 11742173-20141965
IBAN: HU68117421732014196500000000
SWIFT: OTPVHUHB

A www.mucsi.hu Mucsi község Önkormányzata hivatalos honlapja, mely a Mucsi község Önkormányzata felügyelete alatt működik.
A honlap üzemeltetése és a folyamatos elérhetőség biztosítása a Mucsi község Önkormányzata feladata.

A honlap készítője: Korrekt Tech
Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

Szerkesztési feladatok
A honlap szerkesztését a Korrekt Tech végzi.

A honlap tartalmával kapcsolatos észrevétel, az oldalakkal kapcsolatos technikai akadály vagy nem működő link bejelentése az webmester[kukac]mucsi.hu email címen lehetséges.


Mi az a cookie?

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén.
A cookie engedélyezi a webhely számára, hogy időről időre „megjegyezze” az Ön műveleteit vagy beállításait.

A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat.

Miért használjuk?

A cookie-kat arra használjuk, hogy többet tudjunk meg arról, hogy Ön hogyan használja a tartalmainkat, és hogy segítséget nyújtsanak a honlapunk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában.

Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, mint például a webhely tartalmának megosztása közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtése és egyéb, harmadik féltől származó funkciók.

Szükséges cookie-k
A szükséges cookie-k elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezek a sütik anonim módon biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági funkcióit.

Teljesítmény cookie-k
A teljesítmény-cookie-k a weboldal kulcsfontosságú teljesítményindexeinek megértésére és elemzésére szolgálnak, ami segít jobb felhasználói élményt nyújtani a látogatóknak.

Cookie-k lejárati ideje: 1 hónap

A felhasználók továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat: Beleegyezés visszavonása

 

Személyes adatok védelme az Interneten
Mucsi Község Önkormányzatának munkatársai, a honlap szerkesztői és a tárhelyszolgáltató megértjük, hogy a személyes adatok védelme fontos Mucsi Község Internetes oldala (https://www.mucsi.hu) és a hozzá tartozó weboldalak felhasználói (látogatói) számára.

Az alábbi információ célja, hogy az oldalt felkeresők megértsék, milyen információkat gyűjtünk össze internetes oldalunkról, és ezeket hogyan kezeljük.

Általános információkérés

Ha egy felhasználó általános információkéréssel fordul email-es elérhetőségünkhöz, meg kell adnia személyes adatait (pl. elérhetőségét). Az emailben szereplő adatok alapján ügyintézőink a személyes adatok segítségével válaszolnak a kérdésekre, és ezt használják fel a további levelezésben is. Az információt válaszkezelési statisztika stb. készítésére is felhasználjuk. Az összegyűjtött személyes adatokat csak az adott ügyben, az ügyintézési határidő végezetéig tároljuk, a felhasználói adatokat illetéktelen személyeknek, valamint harmadik félnek nem adjuk ki, nem osztjuk meg, semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Kapcsolatfelvétel a mucsi.hu-val a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvvel kapcsolatban

Mucsi Község Önkormányzata számára fontos, mit gondolnak a felhasználók szolgáltatásainkról és irányelveinkről. Amennyiben az oldalra látogatóknak bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvvel kapcsolatban, vagy tudatni kívánja velünk észrevételeit Internetes és az Interneten kívüli tevékenységünkről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeinken.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. b) az érintett visszavonja adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
  4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panasz bármely európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban előterjeszthető.

A magyar adatvédelmi elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap elérhetősége: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni Mucsi Község Önkormányzatával, mint adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Szekszárdi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Scroll to Top